Tele: 0768-79 50 22

Integritetspolicy – Dataaskyddsförordningen GDPR

Munkagård Bil AB värnar om din personliga integritet och har därför uppdaterat vår information enligt den nya dataskyddsförodningen (GDPR) som infördes i hela EU den 25 maj 2018. Denna nya förordning ersätter personuppgiftslagen och ställer högre krav på hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda personuppgifter så som namn, personnummer, mail , telefonnummer etc.

Vi behandlar personuppgifter genom att vi har en förteckning där hantering av personuppgifter beskrivs.
Vi hanterar kund och leverantörsregister samt kontaktuppgifter till våra anställda.
De personuppgifter som används är vanligen namn, personnummer, e-postadresser och telefonnummer.
Vi delar inte dina personuppgifter med någon annan utanför företaget.
När uppgifterna inte längre behövs raderas de från vårt IT system.
Rutiner kring borttagning av personuppgifter finns och ser till att dessa säkerställs.
Vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet eller tills du inte längre vill att vi fortsätter med detta.
Endast de personer på vårt företag som behandlar dina personuppgifter har tillgång till dem.
Munkagård Bil AB lagrar endast de personuppgifter som du lämnar och godkänt att vi hanterar, och som är nödvändiga för att vi ska kunna behandla t.ex. en order.

Hur samlar vi personuppgifter?

Personuppgifterna samlas genom olika kund och leverantörrelationer. Personuppgifterna lagras med stöd av ett samtycke i särskilda kund/leverantöregiter som enbart behörig personal på företaget har tillgång till.
Kontakter skapas även via vår hemsida när kunder kontaktar oss via mail eller tele.

Varför använder vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter som kund och leverantör används vid t.ex kontakt via mail, telefon, skriva avtal etc.
Personuppgifter till våra anställda krävs för att vi dels skall kunna betala ut löner,  skicka ut mail, ta kontakt med våra anställda vid behov etc.

Dina rättigheter
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig.
Du har också rätt att kräva att vi korrigerar vår behandling av dina personuppgifter om du anser att de inte är korrekta.
Du har också rätt att få dina uppgifter raderade om du önskar det.

Vi använder oss av cookies
Vad är cookies?

Cookies är en liten textbaserad datafil och används på olika webbplatser för att ge besökare tillgång till olika funktioner.
Vi använder endast sessionscookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera.
Detta är tillfälliga cookies som försvinner när du stänger ner din webbläsare.

Munkagård Bilskrot